Intellinet

logo

Privacy policy

Deze website wordt beheerd door Intellinet BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Lier, ondernemingsnummer BE0832.810.326.

Intellinet BV is een onderneming die ernaar streeft om uw privacy te beschermen. In deze Privacybeleid leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website www.intellinet.be gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of zouden kunnen doen.

Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

Heeft u vragen in verband met uw privacy, kunt u contact met ons opnemen via

Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 01/02/2022.

 
1. Welke informatie verzamelen we over u en hoe gebruiken we deze?

Intellinet verzamelt over u wanneer u volgende functies gebruikt:

  • Indien u gebruik maakt van het contactformulier of een audit aanvraagt op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon.
  • Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden, dewelke eveneens uitnodigingen kunnen inhouden voor evenementen, seminaries, etc

Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals uw naam, domicilie, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een online aanvraag.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken.

Intellinet kan ook uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en zou u graag informatie sturen over zijn producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Intellinet kan u ook contacteren in verband met ons klantentevredenheidsenquêteprogramma.

U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden of uw informatie aan andere ondernemingen uit de Intellinet-groep te geven.

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve legal@intellinet.be te contacteren voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.

 
2. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor een periode van 60 maanden, met uitzondering van inschrijvingen op de nieuwsbrief. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

 
3. Wie heeft er toegang tot uw informatie?

We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met ondernemingen die geen deel uitmaken van de Intellinet BV.

We kunnen uw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om uw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.

 
4. Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail legal@intellinet.be of naar privacy@intellinet.be (t.a.v. Privacyverantwoordelijke: Robin De Scheemaecker).

U kunt ons ten allen tijde vragen om uw informatie te verbeteren of te verwijderen.

 
5. Beveiligingsmaatregelen

Intellinet onderneemt de nodige stappen om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens veilig behandeld worden en beschermd worden tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.  .

 
6. Klachten

Indien u vindt wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerken, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

Intellinet BV
Duwijckstraat 17
2500 Lier
03 535 35 35
legal@intellinet.be

Privacyverantwoordelijke
Robin De Scheemaecker
03 535 35 35
privacy@intellinet.be

 
7. Wijzigingen van ons Privacybeleid

Intellinet behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 01-02-2022.